Privacyverklaring

 

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als jouw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht, opgelegd vanuit de WGBO, WKKGZ en de Beroepscode. Jouw dossier bevat aantekeningen over je gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

 Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor jouw behandeling noodzakelijk zijn en eventueel gegevens die ik, na jouw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

 

Ik doe mijn uiterste best om jouw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

·         zorgvuldig omga met jouw persoonlijke en medische gegevens;

·         er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot jouw gegevens;

·         als jouw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in jouw dossier;

·         een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim) heb.

De gegevens uit jouw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

·         Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met jouw expliciete toestemming.

·         Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intervisie/intercollegiale toetsing.
Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van jouw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet jouw toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 20 jaar bewaard.

Privacy op de zorgnota
Op de zorgnota die je ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat je deze nota kan declareren bij jouw zorgverzekeraar.
• Jouw naam, adres en woonplaats
• Jouw geboortedatum
• De datum van de behandeling
• Een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘natuurgeneeskundige behandeling’
• De kosten van het consult

 

Massagetherapie Boost, Natuurgeneeskundig therapeut Linda Baas- Vrijhoeven, 5 mei 2018

 

Privacyverklaring website
Massagetherapie Boost gevestigd Kruiskampsingel 34, 5224 KM te Den Bosch, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Persoonsgegevens die ik verwerk
Massagetherapie verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk naar aanleiding van contact op de website:
• Voor- en achternaam
• E-mailadres
• Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk
Mijn website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op, dan verwijder ik deze informatie.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die ik gebruik
Massagetherapie Boost gebruikt alleen analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy.